Tái sử dụng nhựa – sáng kiến của bạn là gì?

Rác thải nhựa đang là một vấn đề gây bức xúc hiện nay và cần có nhiều biện pháp hạn chế nó. Rất nhiều ý tưởng và sáng kiến đã được đưa ra. Ví dụ như sử dụng túi giấy thay túi nilon, dùng làn đi chợ, tái chế chai nhưa… Vậy sáng kiến tái sử dụng nhựa của bạn là gì?

Continue reading “Tái sử dụng nhựa – sáng kiến của bạn là gì?”