Ô nhiễm môi trường là gì?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng tự nhiên bị nhiễm bẩn. Đồng thời, các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi. Từ đó gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người và các sinh vật khác.

Ô nhiễm nguồn nước
Ô nhiễm nguồn nước
 Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí
Rác thải nhựa
Rác thải nhựa
Hình ảnh một bãi rác
Hình ảnh một bãi rác
Ô nhiễm nguồn nước ở sông Bắc Hưng Hải
Ô nhiễm nguồn nước ở sông Bắc Hưng Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *